Các vấn đề cơ bản về VoIP doanh nghiệp cần biết

Nhiều tổ chức đang chuyển từ các dich vu thoại truyền thống sang Voice over IP (VoIP). VoIP cung cấp lưu lượng thoại qua Internet thay vì sử dụng dây mạng điện thoại (PSTN), trong đó cung cấp cho các tổ chức tính năng tiên tiến hơn, tiết kiệm chi phí và còn nhiều các lợi ích khác.

Nhưng thực hiện VoIP là công việc không nhỏ và các doanh nghiệp phải được chuẩn bị để di chuyển các dich vu thoại của họ với sự gián đoạn phải ở mức tối thiểu.

van-de-co-ban-ve-voip


Hướng dẫn cần thiết này bao gồm các vấn đề cơ bản VoIP, từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng phải để có các biện pháp an ninh để đảm bảo doanh nghiệp của bạn đang chuẩn bị để thành công chuyển đổi sang VoIP.

1. Chuyển đổi hệ thống sang VoIP


Chuyển từ mạng PSTN

Chuyển đổi mạng PSTN sang VoIP có nghĩa là chuyển tắt của mạng PSTN. Nhưng các doanh nghiệp phải sẵn sàng cho sự di cư hoặc có nguy cơ thời gian chết cho các dich vu thoại của họ. Tìm hiểu làm thế nào để làm cho công tác chuẩn bị cần thiết, từ việc chọn một nhà cung cấp SIP trunking để cài đặt một tong dai VoIP, và làm thế nào để biết khi thực hiện quá trình chuyển đổi là đúng cho doanh nghiệp của bạn.

2. Cơ sở hạ tầng


Xây dựng một cơ sở hạ tầng VoIP

VoIP đòi hỏi một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và chất lượng dich vu để hỗ trợ nhu cầu băng thông của nó. Một doanh nghiệp đã không được chuẩn bị cơ sở hạ tầng của nó sẽ kết thúc với vấn đề chất lượng cuộc gọi như jitter và độ trễ. Tìm hiểu những điều cơ bản VoIP để giúp bạn xây dựng một cơ sở hạ tầng có thể xử lý tất cả các yêu cầu của VoIP.

3. Điện toán đám mây


Di chuyển VoIP đến các đám mây

Nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng VoIP trên đám mây khi di chuyển từ mạng PSTN để cắt giảm chi phí và tận dụng chuyên môn của một nhà cung cấp dich vu điện toán đám mây. Nhưng di chuyển VoIP đến các đám mây thì cần những gì. Tìm hiểu làm thế nào để chuẩn bị cho mạng của bạn và xóa các rào cản ngăn chặn việc triển khai điện toán đám mây VoIP.

Chi tiết: dich vu tong dai

4. Bảo vệ


Bảo mật VoIP

Doanh nghiệp chuyển đổi sang VoIP đối mặt với các mối đe dọa bảo mật mới mà không được phổ biến trên hệ thống âm thanh di sản, như điện thoại tấn công từ chối dich vu, gian lận thu phí và VoIP hack. Nhưng có những bước CNTT có thể làm để bảo vệ tổ chức của họ từ các cuộc tấn công. Tìm hiểu làm thế nào để bảo vệ doanh nghiệp của bạn từ các mối đe dọa an ninh VoIP.

5. Các định nghĩa về VoIP cần biết


Khi thực hiện VoIP trong doanh nghiệp của bạn, có những thuật ngữ công nghệ quan trọng bạn cần phải biết. Tìm hiểu những điều cơ bản VoIP, bạn cần phải biết về các thuật ngữ của chúng tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét