Hệ thống tổng đài ảo bao gồm những thành phần gì?

Cơ cấu tạo nên 1 hệ thống tổng đài ảo gồm 3 phần:

  • Hệ thống giao diện mạng ( đầu vào )
  • Phần xử lý trung tâm ( tổng đài )
  • Thiết bị đầu cuối ( đầu ra )


1. Hệ thống giao diện mạng


Còn được gọi là đầu vào là đường liên lạc của tổng đài với bên ngoài, để kết nối nhân viên trong công ty với PSTN (mạng điện thoại công cộng), hoặc để kết nối các chi nhánh công ty với nhau. Thông qua 3 phương thức sau:

Đấu nối có dây qua đường bưu điện PSTN khi dùng mạng VNPT, Vietel.

Đấu nối qua IP gọi là Sip khi dùng mạng FPT, CMC.

Đấu nối qua thiết bị GMS Gateway để gắn các sim di động gọi ra.

Lưu ý: với khách hàng dùng đầu số của VNPT, Vietel thì khi lắp hệ thống tổng đài ảo phải đầu tư thêm thiết bị FXO gateway (thiết bị nhận tín hiệu từ bưu điện).

2. Phần xử lý trung tâm


Phần quan trọng nhất của hệ thống tổng đài ảo, có chức năng quản lý, chuyển mạch, định tuyến và bảo mật. Có 2 loại: tổng đài có sẵn hoặc tổng đài tự xây dựng nên.

3. Thiết bị đầu cuối


Còn gọi là đầu ra, là các dòng điện thoại IP, điện thoại analog hay các thiết bị gateway. Các thiết bị này dễ dàng kết nối với hệ thống tổng đài ảo để cung cấp các tính năng mà hệ thống tổng đài analog không có như chuyển tiếp cuộc gọi , hội nghị 3 bên, gọi điện thoại có hình ảnh….

Sơ đồ thành phần hệ thống tổng đài ảo

so-do-tong-dai-ao
Sơ đồ thành phần hệ thống tổng đài ảo

Tag: tong dai ao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét